Parowóz Px48-1723 z tendrem

Lokomotywa eksponowana w formie pomnika na fundamencie obrobionym kamieniem, u zbiegu ulic Łaskiej i Karsznickiej. Na odpowiednim podłożu ułożono fragment torowiska, a na nim ustawiono lokomotywę. Parowóz w stanie zimnym. W 2006 r. dobrze zakonserwowany. Kilkuletnia ekspozycja na placu zabaw spowodowała częściową dewastację parowozu. Uszkodzone elementy uzbrojenia technicznego parowozu wymagają uzupełnienia. Brak wodowskazów, dźwigni przepustnicy, manometrów, wiązarów przeciwkorba-kulisa (obie strony), sworznia łączącego – 3-4 wiązar, zasuwy tendra. Brak szyb kabiny maszynisty, brak oświetlenia przód-tył parowozu. Niekompletne są krany maszynisty – zespolony i dodatkowy.
W parowozie Px48-1723 w trakcie jego eksploatacji przez PKP wprowadzono następujące modernizacje mające wpływ na wygląd zewnętrzny:
– wprowadzono usztywnienie skrzyni węglowej tendra w postaci sześciu trójkątnych wsporników z blachy umieszczonych po zewnętrznej stronie skrzyni,
– zastosowano współczesne reflektory ustawione w układzie dającym sygnał trójkątny,
– zamontowano dwustopniową sprężarkę powietrza (dymnica, lewa strona) oraz dodatkowe zbiorniki na sprężone powietrze (prawa i lewa strona),
– zastosowano większe i masywniejsze „pługi” do odrzucania z szyn zawadzających przedmiotów (przód i tył),
– zamontowano współczesną prądnicę z turbiną parową (dymnica, prawa strona).

Lokomotywa Px48
Px48 (foto: Artenmedia)

Px48 – parowóz przeznaczony do pracy na liniach wąskotorowych. Został zbudowany na podstawie dokumentacji technicznej parowozu Wp29 (Px29), odnalezionej w 1943 r. przez pracownika Fabloku inż. K. Sieleckiego.
Parowozy wąskotorowe serii Px48 produkowano w latach 1949-1955 w Fabryce Lokomotyw im. F. Dzierżyńskiego w Chrzanowie. Dla potrzeb PKP zbudowano 100 parowozów tego typu. Budowane były w wersji eksportowej z trzyosiowym tendrem (10 szt. w 1949 r. dla Rumunii – typ „Duna” i w 1950 r. 12 szt. dla Jugosławii – typ „Sawa”).
Px48 budowane były na torowiska o szerokości toru 750 mm. w Nowym Sączu przebudowały 23 parowozy dla potrzeb kolejek wąskotorowych o rozstawie 1000 mm ZNTK.
Parowóz Px48-1723 do 1988 r. eksploatowany był w Krośniewicach. Po zdjęciu ze stanu PKP stanowił atrakcję na placu zabaw przy przedszkolu w Zduńskiej Woli Karsznicach. W 1993 r. przeniesiony został do tworzącego się skansenu kolejowego przy Zakładach Taboru Zduńska Wola Karsznice. Ustawiony na odcinku torowiska przy drodze Zduńska Wola – Łódź stanowi wizytówkę skansenu.

Eksponat odrestaurowany w 2011 roku dzięki finansowemu wsparciu Jeronimo Martins Polska (Biedronka).

Leave a Reply