Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Miłośników Kolei
Stowarzyszenie Miłośników Kolei

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

  1. Popularyzacja wiedzy o kolejnictwie
  2. Popularyzacja polskiej myśli technicznej w dziedzinie kolejnictwa
  3. Podejmowanie działań na rzecz pielęgnowania tradycji polskiego kolejnictwa oraz przemysłu związanego z kolejnictwem
  4. Popieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie
  5. Prowadzenie, inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa
  6. Gromadzenie i udostępnianie pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu kolei
  7. Konsultacje, doradztwo i szkolenia w zakresie historii kolei oraz konserwacji, utrzymania i użytkowania zabytkowego taboru i urządzeń kolejowych
  8. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej modelarstwa kolejowego
  9. Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, ochrona środowiska, a w szczególności promowanie kolei jako środka transportu przyjaznego środowisku naturalnemu.

Dane rejestrowe Stowarzyszenia

KRS: 0000449965
Regon: 10156916000000
NIP: 8291736950


Statut Stowarzyszenia jest dostępny tutaj.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, deklarację członkowską znajdziesz tutaj: Stowarzyszenie_Deklaracja przystąpienia.


W dniu 24 maja 2012 r. odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Zduńskiej Woli Karsznicach. Celem stowarzyszenia jest uratowanie, wspólnie z Urzędem Miasta i Muzeum Miejskim, kolejarskiej perełki naszego regionu, jaką jest Skansen Lokomotyw.

W skład Stowarzyszenia weszli:

ZARZĄD:
Czesław Boczek
Paweł Misiak
Marianna Dzieran
Tomasz Witaszczyk
Witold Wenerski

KOMISJA REWIZYJNA:
Grzegorz Cieślewicz
Wojciech Masiak
Ryszard Górski

SĄD KOLEŻEŃSKI:
Feliks Pacewicz
Władysław Pilarski
Krzysztof Gułajewski

Leave a Reply