Parowóz towarowy Ty246

Parowozy tej serii były produkowane przez Lima Locomotive Works w Ohio w USA. W 1947 r. Polska zakupiła ich 100 sztuk. Był to ciężki parowóz (196 ton) przeznaczony do obsługi magistrali węglowej Śląsk-Porty i największy eksploatowany przez PKP. W Lokomotywowni Karsznice znajdowało się 70 parowozów Ty246, pozostałe w Lokomotywowni Bydgoszcz-Wschód.
Prędkość maksymalna: 80km/h

Parowóz Ty246

Leave a Reply